Goe Folk

Gastles Macedonisch

Kan je geen genoeg krijgen van de foto's? Ingelogde Goe Folkers kunnen het  volledige fotoarchief downloaden via Leden > Downloads > Foto's. Niet-leden (en leden die geen zin hebben om honderden foto's door te spitten) zien hieronder een selectie.

In de herfstvakantie kreeg Goe Folk bezoek van Macedonische lesgevers, die live muziek, dans en wat cultuur bijbrachten.